Wspólnota Żywego Różańca

OGÓLNE INFORMACJE 

Żywy różaniec jest to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX wieku przez Paulinę – Marię Jaricot (1799 – 1862) w Lyonie, we Francji. Ma charakter modlitewny a jego celem jest, według założycielki, wspomaganie działań misyjnych kościoła. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób, które zobo
wiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy przydzielonej na dany miesiąc. Kiedy wszystkie osoby należące do jednej róży wypełniają swoje zobowiązanie, wówczas każdego dnia róża odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem przynależy do Żywego Różańca, chociażby odmówił tylko jedną dziesiątkę Różańca, to każdego dnia w swojej róży uczestniczy w całym Różańcu, a także w odpustach i przywilejach, które Kościół złączył z taką formą modlitwy różańcowej.

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej Parafii. Parafialna Wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe czy światowe. Żywy Różaniec ma swoją strukturę. Na czele jednej dwudziestoosobowej róży stoi zelator. Nad całą parafialną wspólnotą Żywego Różańca czuwa nadzelator. Jest on równocześnie łącznikiem pomiędzy wspólnotą Żywego Różańca i kapłanem – opiekunem tejże wspólnoty. Głównym zadaniem księdza jest formacja duchowa członków Żywego Różańca odbywająca się przede wszystkim podczas comiesięcznych spotkań.

 

W NASZEJ PARAFII 

W naszej parafii Żywy Różaniec działa od początku jej istnienia. Jest on modlitewnym zapleczem dla naszej parafii i świadectwem potrzeby modlitwy w naszym życiu. Uzewnętrznia się to poprzez odmawianie Różańca przed wieczorną Mszą św. w każdą sobotę oraz przed poranną Mszą św. w pierwsze soboty miesiąca pod przewodnictwem osób należących do Żywego Różańca.

Członkowie Wspólnoty spotykają się zawsze w pierwszą sobotę miesiąca (do 2011r po wieczornej Mszy św. a obecnie po porannej Mszy św. odprawianej o godz. 8.30).

Na początku każdego miesiąca w gazetce parafialnej i na stronie internetowej podawana jest intencja parafialna i papieska. Widomym znakiem Wspólnoty jest sztandar ufundowany z ofiar członków a poświęcony 8 grudnia 1995 roku. Poczet sztandarowy towarzyszy wszystkim uroczystościom  parafialnym oraz jest obecny podczas Mszy św. pogrzebowych sprawowanych w intencji zmarłych członków.

Wspólnota Żywego Różańca podejmuje różne zobowiązania modlitewne, takie jak: prowadzenie godzinnej adoracji w pierwszy czwartek miesiąca, przygotowanie i prowadzenie całodziennej modlitwy 18 maja (w dniu urodzin Jana Pawła II) – tzw. Jerycho Różańcowe. Współuczestniczy w organizowaniu różnych spotkań, np.: Dzień chorych, Wigilia dla samotnych, Spotkanie opłatkowe, i in.

 

RÓŻE PARAFIALNE 

 

Obecnie w parafii istnieje siedem róż. Każda z róż obrała sobie patrona      i w dniu jego wspomnienia obchodzi swoje święto. Poszczególne róże noszą następujące imiona:

  • Róża Męska Różańca Św. p.w. M. B. Gromnicznej – 2 lutego
  • Róża Kapłańska  Różańca Św. p.w. M. B. Nieustającej Pomocy – 27 czerwca
  • Pierwsza Róża Różańca Św. p.w. M. B. Fatimskiej – 13 maja
  • Druga Róża Różańca Św. p.w. N.M.P. Królowej Polski – 3 maja
  • Trzecia Róża Różańca Św. p.w. św. Jana Pawła II – 22 października
  • Czwarta Róża Różańca Św. p.w. M. B. Królowej Różańca Świętego – 7 października
  • Piąta Róża Różańca Św. p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – 8 grudnia
  • Róża pw. św. Jana Pawła II powstała jako ostatnia, w 2011r. Stanowi ona wotum wdzięczności naszej parafii za dar Jego beatyfikacji.

ZELATOR I ZELATORKA 

 

Każda róża ma swoją zelatorkę lub zelatora. Nad całością czuwa główna zelatorka, p. Aurelia Szymańska(tel. 608 226 045), z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących Wspólnoty Różańcowej.

Jak widać w naszej wspólnocie parafialnej codziennie 140 osób systematycznie modli się na różańcu. Ale jak powiedział bł. Jan Paweł II różaniec, to skarb, który trzeba odkryć. Może znajdzie się jeszcze ktoś, kto ten skarb odkryje? Może powstanie kolejna róża? Wszystko przed nami, ponieważ nie istnieje niemożliwe, gdy prowadzi i wspiera Maryja … (kard. Stefan Wyszyński)


Opracowano na podstawie artykułu ks. Jana Glapiaka opublikowanego w Przewodniku Katolickim, nr 44/2010