Stowarzyszenie „Sokole Gniazdo”

Na terenie dzielnicy, a tym samym na terenie naszej parafii działa Stowarzyszenie SOKOLE GNIAZDO. Jest to organizacja świecka jednak o mocnych korzeniach chrześcijańsko – patriotycznych. Jakie były początki Stowarzyszenia? Zaczęło się to jesienią 2005 roku. Ksiądz Tomasz Nawrocki, który od sierpnia rozpoczął w naszej parafii posługę kapłańską jako rezydent, zaproponował rodzicom ministrantów spotkania biblijne. Z zaproszenia skorzystali rodzice kilkorga chłopców i tak rozpoczęły się regularne spotkania, które trwały ponad dwa lata. W trakcie tych spotkań zrodził się pomysł aby zaproponować ciekawe formy spędzania wolnego czasu ministrantom i innym chętnym dzieciom. Do tego grona dołączyli entuzjaści z innych środowisk i tak 17 czerwca 2008 roku grupa 16 osób głównie mieszkańców Starołęki Małej na zebraniu założycielskim podjęła uchwałę o powstaniu Stowarzyszenia SOKOLE GNIAZDO. Uchwalono Statut, wybrano Zarząd i złożono dokumenty w Sądzie Rejonowym w celu rejestracji Stowarzyszenia. Rejestracja nastąpiła 22 grudnia 2008 roku. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dni 7 kwietnia 1989r – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz U nr 20, poz104 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu. Jest ono dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym w Poznaniu oraz posiadającym osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia jest: 

  1. rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego;

  2. współpraca z instytucjami i organizacjami w celu promocji i ochrony zdrowia, rozwoju nauki, oświaty i wychowania, edukacji, sportu, turystyki, ochrony środowiska i postaw proekologicznych.

Stowarzyszenie działa w trzech pionach: 

  • historyczno – turystycznym,

  • edukacyjno – artystycznym,

  • sportowym.

Przy Stowarzyszeniu działa również Harcerski Klub Turystyczny WRZOSOWISKO, który prowadzi zajęcia od jesieni 2009 roku.

Wszystkie projekty historyczne, dzięki życzliwości ks. proboszcza Marka Balcera a obecnie ks. proboszcza Waldemara Szlachetki realizowane są w kościele. Działalność pionu edukacyjno – artystycznego i klubu harcerskiego odbywa się w salkach domu parafialnego. Zajęcia sportowe odbywają się w salach gimnastycznych i na boiskach Szkoły Podstawowej nr 59 i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 (Os. Stare Żegrze).

Działalność Stowarzyszenia jest widoczna w dzielnicy i na terenie parafii. W każdy wtorek odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci, prowadzone regularnie od 10 marca 2009 r. W ferie zimowe organizowane są zabawy i zajęcia w ramach AKCJI ZIMA.

Sekcja sportowa prowadzi zajęcia w zakresie treningów piłki nożnej w trzech grupach wiekowych, pod kierunkiem trenera. Chłopcy uczestniczą w różnych turniejach piłkarskich, podczas których nabywają doświadczeń sportowych ale uczą się także dobrego, zdrowego współzawodnictwa i samodyscypliny. W drugiej połowie sierpnia, począwszy od 2009 r Stowarzyszenie organizuje obóz sportowo – rekreacyjny dla młodych piłkarzy, podczas którego na jego uczestników, oprócz codziennych treningów czeka wiele różnych atrakcji. Dotychczas takie obozy odbywały się w Chojnie nad Wartą i w Bucharzewie.

SOKOLE GNIAZDO jest współorganizatorem festynów parafialnych, podczas których, co stało się już tradycją, organizuje tematyczną inscenizację historyczną, przygotowuje wystawy, zabawy i konkursy dla dzieci, itp. Jest także organizatorem Wieczornic Patriotycznych przygotowywanych dla upamiętnienia różnych rocznic i wydarzeń historycznych. W programie tych spotkań jest zawsze zaplanowany czas na wspólne śpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych.

Stowarzyszenie jest inicjatorem spotkań w ramach cyklu POZNAJ POZNAŃ, podczas których uczestnicy odwiedzają ciekawe miejsca w naszym mieście, jak np.: Wzgórze Świętego Wojciecha z Kryptą Zasłużonych Wielkopolan, Klasztor Sióstr Karmelitanek, Pałac Działyńskich, Muzeum Archeologiczne, Ratusz, Kościół Farny, Ostrów Tumski, itp. Organizuje także wyjazdy np.: do Malborka, Krakowa, Warszawy, Torunia, Poczdamu, Kotliny Kłodzkiej, na Podlasie.

Dobrym duchem SOKOLEGO GNIAZDA był ks. Tomasz Nawrocki (obecnie proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kleszczewie), który od początku wspierał działalność Stowarzyszenia. Był inicjatorem wyjazdów, służył wiedzą historyczną, otaczał opieką duchową.. Wszystko po to, aby zgodnie z realizowaną misją, nauka, sport, rozwijanie zainteresowań a przede wszystkim wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych stało się jedną z dróg samorealizacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.