Szafarze Nadzwyczajni

Na przełomie 2009/2010 roku pierwszy proboszcz naszej parafii – ks. Marek Balcer zaproponował trójce naszych parafian włączenie się w dzieło posługi chorym, istniejące w diecezji poznańskiej od 1999 roku. Był to czas wielu pytań i niepewności, ponieważ nieść Najświętszy Sakrament jest wielkim i przejmującym Spotkaniem z Jezusem oraz z drugim człowiekiem.

Ks. Marek Balcer pomógł nam podjąć decyzję i wiosną 2010 roku wzięliśmy udział w kursie przygotowującym do tej posługi, zakończonym trzydniowymi rekolekcjami, prowadzonymi w skupieniu, z zachowaniem milczenia, pod kierunkiem duszpasterza Szafarzy Nadzwyczajnych – ks. dra Krzysztofa Michalczaka.

5 czerwca 2010 roku, w wigilię wyniesienia na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki, arcybiskup poznański Stanisław Gądecki udzielił nam promocji oraz pobłogosławił, jak również pobłogosławił chorych, do których się udajemy.

Pierwszy raz do chorych poszliśmy z nowym proboszczem – ks. Waldemarem Szlachetką, który nas  przedstawił.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w naszej parafii to Arkadiusz WoźniakJacek Rister, Grzegorz Pieczyński oraz Bartosz Zielonacki, których możemy spotkać w naszej świątyni na codziennej posłudze Panu.

Obecnie w parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w pierwsze piątki miesiąca ks. Waldemar odwiedza z Sakramentem Spowiedzi i Komunii Świętej ok. 30 chorych. Nadzwyczajni Szafarze niosą Najświętszy Sakrament co niedzielę do kilkunastu z nich. Wraz z ich rodzinami modlimy się i adorujemy Chrystusa. Spotkania z Chrystusem, pełne miłości i głębokiej wiary, dają siłę do wytrwania w chorobie chorym, a pozostałym spotykającym żywego Pana Jezusa uczą pokory i pomagają inaczej patrzeć na życie i jego problemy.

Wszystkich gorąco prosimy o modlitwę za chorych z naszej Parafii i za osoby będące przy nich.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Poznańskiej

 


DEKRET
W SPRAWIE POWOŁANIA
NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY
KOMUNII ŚWIĘTEJ


 

Mając na uwadze umożliwienie chorym w domach częstszego jednoczenia się z Chrystusem Eucharystycznym oraz spełniając prośbę wielu kapłanów, by ułatwić wiernym przyjmowanie Ciała Pańskiego w kościołach, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 230 § 3 i kan. 910 § 2) oraz postanowieniami Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1990 roku, z dniem l kwietnia 1999r w Archidiecezji Poznańskiej zostali powołani nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, upoważnieni do wykonywania tej posługi.

Poprawiona, uzupełniona i poniżej załączona „Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w Archidiecezji Poznańskiej” pozwala sprawować tę posługę w Kościele następującym osobom:

1. alumnom Seminarium Duchownego począwszy od posługi akolitatu,

2. innym wiernym, o których mowa w instrukcji załączonej do niniejszego dekretu.