ks. Rezydent

Ksiądz kanonik dr Wiesław Garczarek

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa dra J. Stroby 24 maja 1990 roku w Poznaniu. Po święceniach kapłańskich został delegowany do pracy duszpasterskiej, jako wikariusz, do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Luboniu (1990-1992), a następnie do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu na Winiarach (1992-1994).

W 1994 roku skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie, w 1997 roku uzyskał tam licencjat z prawa kanonicznego, a następnie w 1998 roku obronił doktorat, otrzymując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. Należy zaznaczyć, że pracę doktorską napisał i obronił z najlepszymi wynikami oraz wyróżnieniem.

Po powrocie do Polski został mianowany, od 1 września 1998 roku, Notariuszem w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, Wiceekonomem Archidiecezjalnym, członkiem Rady Ekonomicznej Archidiecezji Poznańskiej, zarządcą funduszy przeznaczonych na budowę nowego gmachu ASD w Poznaniu, następnie od 1999 do 2003 roku archidiecezjalnym duszpasterzem prawników, a także członkiem Rady Nadzorczej Drukarni i Księgarni św. Wojciecha Spółka z o.o. w Poznaniu. Od 2002 do 2011 roku był wizytatorem wstępnym w kanonicznej wizytacji parafii naszej Archidiecezji. Od 2003 do 2007 roku piastował funkcję przewodniczącego Komisji Nadzorczej „Caritas” Archidiecezji Poznańskiej, zaś od 2004 do 2009 roku przewodniczącego Komisji Nadzorczej „Caritas Poznańskiej – Zakładu Opiekuńczo-Charytatywnego”. W latach 2002-2003 odbył studia podyplomowe z zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie.

W roku 2003 powierzono ks. Wiesławowi stanowisko Archidiecezjalnego Koordynatora ds. pozyskiwania środków finansowych Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, natomiast w 2004 roku Przewodniczącego Synodalnej Komisji ds. Ekonomicznych (Dóbr Kościelnych) i obydwie te funkcje pełnił do 2007 roku.

Od 2005 do 2007 roku był członkiem Zarządu Kapłańskiego Funduszu Seminaryjnego.

30 czerwca 2007 roku został mianowany proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu, którym był do 2 maja 2016 roku.

Od 1 stycznia 2009 roku jest referentem Kurii Metropolitalnej ds. pozyskiwania gruntów pod budowę nowych kościołów, od 2011 roku członkiem zarządu Kuratorium Katolickiego Instytutu Wychowawczego, a od 15 lutego 2012 roku pełni funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego.

24 grudnia 2013 roku ks. Wiesław został mianowany kanonikiem honorowym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu.

Od 2 maja 2016 roku mieszka i służy pomocą duszpasterską w naszej Wspólnocie Parafialnej św. Jana Apostoła i Ewangelisty.