Wielki Post u św. Jana

Wielki Post u Św. Jana

propozycje wielkopostnego zaangażowania w naszej parafii. Zapraszam:

 

Jutrznia dla twardzieli

od poniedziałku do piątku

godz. 6.00

Męskie Adoracje

czwartek

(od I tygodnia Wielkiego Postu)

godz. 20.00

 

Katecheza wielkopostna

wyjaśnienie Wyznania Wiary

 

(dlaczego symbol wiary to coś innego niż nam się kojarzy,

co to znaczy, że Bóg jest jeden, że jest świętych obcowanie, że wierzę w Kościół itp. itd.

Spróbujmy poszukać wspólnie odpowiedzi na te i inne pytania)

 prowadzi ks. Proboszcz

wtorek

godz. 19.00

Droga Krzyżowa dla dzieci

piątek

godz. 16.30

 

Droga Krzyżowa z adoracją Krzyża

piątek

godz. 19.00

 

Droga Krzyżowa ulicami parafii – jak się uda

26 marca 2021

godz. 19.00

 

Gorzkie Żale

kazania pasyjne głosi ks. prob. Krzysztof Różański

niedziela

godz. 18.00