Rekolekcje przed zawierzeniem życia NMP – modlitwy

Veni, Creator Spiritus – Hymn z około roku 858

  1. O Stworzycielu, Duchu, zstąp, nawiedź serc wiernych Tobie krąg, Niebiańską łaskę zesłać racz, piersiom, co dziełem są twych rąk.
  2. Pocieszycielem jesteś zwan, Wszechmogącego Boga dar, Tyś namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar.
  3. Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc z prawicy Ojca masz, Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.
  4. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serce nam miłość świętą wlej, I wątłą słabość naszych ciał, utwierdź stałością mocy twej.
  5. Nieprzyjaciela wygnaj precz, i pokój daj po wieczny czas. Niech pod wytrwałą wodzą twą ominie wszelka szkoda nas.
  6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj, by i Syn poznany był, I byśmy, Duchem Obu Ich wierzyli w Ciebie z całych sił.
  7. Bądź Bogu Ojcu chwała, cześć, Synowi, który z martwych wskrzesił, I Temu co pociesza nas, po wieczność, której obcy kres. Amen.

 

Ave, Maris Stella Hymn z VII lub VIII wieku,

Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela Słowem przywitana, Utwierdź nas w pokoju, Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów, Ślepym powróć blaski. Oddal nasze nędze, Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką, Wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem Zechciał być na ziemi.

O Dziewico sławna I pokory wzorze, Wyzwolonym z winy Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste, Drogę ściel bezpieczną, Widzieć daj Jezusa, Mieć w Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, Obu z Duchem Świętym Jedno uwielbienie. Amen.

 

 

Magnificat

Wielbi dusza moja Pana *

i raduje się duch mój w Bogu,

Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.