Katechezy przedmałżeńskie w naszej parafii

Sobotnia katecheza przedmałżeńska na Fortecznej 53

parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Zaczyna się pierwszego wskazanego w informacji dnia (druga sobota miesiąca)

9-23 listopada 1019

8-22 lutego 2020

14-28 marca 2020

9-23 maja 2020

13-27 czerwca 2020

11-25 lipca 2020

o godzinie 10.00, trwa do godz. 13.30 (z przerwą na kawę)

Tak samo w kolejne dwie soboty.

 

Wejście przez kościół (schody w tylnej części kościoła)

Program katechezy nie obejmuje spotkań w poradni dla narzeczonych (które są kolejnym etapem przygotowania do małżeństwa)

konieczne zapisy : katechezy.forteczna@gmail.com