Katechezy przedmałżeńskie na Fortecznej

Sobotnia katecheza przedmałżeńska na Fortecznej 53

parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Zaczyna się pierwszego wskazanego w informacji dnia (druga sobota miesiąca)

10-24 października 2020

14-28 listopada 2020

 

o godzinie 10.00, trwa do godz. 13.30 (z przerwą na kawę)

Tak samo w kolejne dwie soboty.

 

Wejście przez kościół (schody w tylnej części kościoła)

Program katechezy nie obejmuje spotkań w poradni dla narzeczonych (które są kolejnym etapem przygotowania do małżeństwa)