Coś świeci… czyli rozważania adwentowe – II tydzień Adwentu

10 grudnia 2018 –

Ewangelia na dziś – Łk 5, 17-26

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. a była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?»

Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

Myśli na dziś

 1. Bo do noszy trzeba czworga… niekiedy nie da się do Pana Boga przyjść samemu i potrzeba pomocy braci, którzy „wszystko zrobią”… a człowiek „w bezruchu” może tylko przyjmować pomoc.
 2. Jezus zawsze daje więcej niż spodziewa się proszący, przede wszystkim dlatego że widzi prawdziwe przyczyny braków i niedostatków.
 3. Potrafimy czasami dostrzec łaskę dopiero gdy nas „uderzy w czoło”, a i tak dobrze, jeżeli wówczas potrafimy wielbić Boga.

Zadania na dziś

 1. Klasyka adwentowego gatunku: rozejrzyj się dookoła czy nie ma ludzi, których trzeba zanieść do Boga – i zrób to: powiedz im o Roratach, pomódl się za nich…
 2. Spójrz również na tych, którzy ciebie próbują „zanieść” – może trzeba im trochę ułatwić i ze spokojem poleżeć na noszach, niech mają okazję powiedzieć ci o twoich brakach i słabościach
 3. W czasie wieczornej modlitwy spróbuj pomyśleć o swoich kłopotach poszukując ich prawdziwych źródeł – może niektóre z nich leżą we własnych błędach lub może nawet grzechach.

11 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 18, 12-14

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. 

Myśli na dziś

 1. Logika Ojca, nieustannie zaskakuje: nie stosuje żadnego ze znanych kryteriów, takich jak zysk, opłacalność itp., liczy się ten, który potrzebuje miłości, nawet jeżeli jest tylko jeden.
 2. Może jeszcze bardziej szokującym wydaje się radość z odzyskania owej mniejszości – przypomina ona jak wielką wagę w oczach Boga ma człowiek.
 3. W tej perspektywie nasz, nawet niewielki adwentowy wysiłek przygotowania serca na spotkanie ze Zbawicielem, staje się najważniejszym działaniem w historii zbawienia, właśnie dlatego, że go podjęliśmy.

 

Zadania na dziś

 1. Spójrz na osobę, która jest dla Ciebie najbliższa i zastanów się co może jej sprawić przyjemność – NIE CZEKAJ, ZRÓB TO DZISIAJ
 2. Jeżeli wiesz o jakimś zagrożeniu grzechem wśród ludzi, którzy Cię otaczają. Zwróć im, z miłością, uwagę.
 3. W modlitwie wieczornej proś serdecznie o obronę przed pokusami dla siebie i Twoich bliskich.

 

 

12 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 11, 28-30

Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

 Myśli na dziś

 1. Pan Jezus nie udaje, że codzienne zmaganie człowieka to sielanka, dlatego proponuje konkretną pomoc, polegającą na wspólnej drodze po ścieżkach życia.
 2. Wspólnota z Jezusem to doświadczenie wzajemnego podpierania się w znoszeniu ciężaru. Ten kto podpiera bierze na siebie cząstkę trudu, jednocześnie pozostając w cieniu.
 3. Adwent, choć z definicji jest radosnym oczekiwaniem, to jednak jest to też czas odkrywania, jak bardzo potrzebuję podpory, a jednocześnie mogę zobaczyć te miejsca, gdzie potrzebne jest mój pokorny współudział w dźwiganiu.

 

Zadania na dziś

 1. Poszukaj w doświadczeniu ostatnich dni, tygodni takich wydarzeń, w których bez pomocy łaski Bożej nie dałbyś sobie rady.
 2. W ciągu dnia uważnie wypatruj sytuacji, gdzie potrzebna jest Twoja pomoc, nawet jeżeli są to sytuacje banalne.
 3. W modlitwie powiedz Panu o tych chwilach, gdzie czujesz się bezradny, gdzie jest Ci za ciężko, gdzie krzyż wydaje się zbyt trudny.

 

13 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 11, 11-15

Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!» 

Myśli na dziś

 1. W historii Zbawienia otrzymujemy postacie silne i wyraziste, aby stanowiły dla nas punkt odniesienia i drogowskaz na naszej drodze.
 2. Od dawna wiadomo, że święci nie są po to, aby ich imitować, ale by zafascynować się ich determinacją, zarazić się ich zachwytem… aby zapragnąć świętości Boga.
 3. Prorocy Starego Testamentu, aż do Jana Chrzciciela, głosili swą natchnioną intuicję, nam przypada w udziale zaszczyt poznawania Boga, który objawia się w Jezusie Chrystusie.

 

Zadania na dziś

 1. Zapoczątkuj praktykę codziennej lektury Pisma Świętego, jeżeli nie masz z tym żadnego doświadczenia skorzystaj z pomocy np.: http://mateusz.pl/duchowosc/wobi/plan/
 2. Wyznacz krótki, ale konkretny (z zegarkiem i kalendarzem w ręku) czas na tę praktykę.
 3. Zapisuj pytania, rodzące się wątpliwości, aby można przy okazji poszukać właściwych odpowiedzi (np. w czasie Kręgu Biblijnego w naszej parafii – II i IV poniedziałek miesiąca po Mszy św. o 18.00)

 

14 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 11, 16-19

Jezus powiedział do tłumów: «Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili”. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny»

Myśli na dziś

 1. W formowaniu swej wiary nie można opierać się na odczuciach i osobistych oczekiwaniach, bowiem łatwo zatrzymać się na poszukiwaniu samozadowolenia ze spotkania z Bogiem.
 2. To Bóg przychodzi ze swą łaską do Ciebie i pragnie Cię podnieść do swego poziomu, a nie zaspakajać mniej lub bardziej uzasadnione zachcianki.
 3. Dokonuje tego na zaskakującej drodze uniżenia: przychodzi do człowieka, staje się taki jak on, aby być czytelny i zrozumiały – jednak nie jest to sposób na przypodobanie się potencjalnemu uczniowi, ale boskie narzędzie, aby dotrzeć do niego.

 

Zadania na dziś

 1. Rozważ możliwość zaangażowania się w życie, którejś ze wspólnot parafialnych.
 2. W miarę możliwości rozejrzyj się za dobrą lekturą duchową na nadchodzący tydzień.
 3. W czasie wieczornej modlitwy przez chwilę podziękuj Bogu za Jego dzieło pociągania Cię ku sobie.

 

15 grudnia 2018

Ewangelia na dziś – Mt 17, 10-13

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko.  Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. 

Myśli na dziś

 1. II tydzień Adwentu kończy się przypomnieniem o tym, że na tej drodze nie jesteśmy samotni, choć zauważenie przewodników domaga się czasami wysiłku, a jeszcze częściej potrzeba oderwania się od własnych pomysłów na życie.
 2. Adwentowe oczekiwanie, nabiera swego znaczenia, gdy odkrywamy wartość osobistego zaangażowania w oczekiwanie całej wspólnoty Kościoła – wtedy mój wysiłek zaczyna budować i wspierać innych – podobnie sam odnajduję wsparcie i umocnienie.
 3. Może się zdarzyć, że oprócz pomocy, na mojej drodze staną przeszkody, a nawet spotkam się z wrogością – każde dobre dzieło narażone jest na przeciwdziałanie Zła. Zwłaszcza w takich przypadkach potrzeba szczególnie intensywnego szukania wsparcia w sakramentach i modlitwie wspólnoty.

 

Zadania na dziś

Dziś weekendowo tylko jedno zadanie:

Zbliża się półmetek Adwentu – zweryfikuj swoje postanowienia adwentowe, zobacz co się udaje zrobić, a co być może nieco się rozlazło. To czas, aby powrócić do pierwotnej gorliwości (może się zdarzyć, że trzeba niektóre sprawy rozpocząć od nowa – ZRÓB TO TERAZ, A NIE ZA ROK)