ZAWIERZENIE MARYI

 

z kazania z 17 lutego 2019:

….od najbliższej środy chciałbym zaproponować 33 dniowy czas rekolekcyjny, który ma przygotować do podjęcia decyzji o zaproszeniu Matki Bożej do swego życia, powierzenia jej własnej drogi wiary, własnego rozwoju, ale także tego co jest nam najbliższe.

Akt zawierza własnego życia Maryi jest przyjęciem jej opieki, ale również jej przewodnictwa w drodze do Pana Jezusa. Użył bym tutaj porównania do biura podróży, po którym oczekujemy organizacji naszego wyjazdu, troski o bezpieczeństwo, zajęcia się sprawami organizacyjnymi… z zawierzeniem Maryi jest podobnie, jej przykład, ale też jej opieka, kształtują nasze życie a jednocześnie, w najmniejszym stopniu nie pozbawiają nas najważniejszego spotkania z Bogiem…

Bardzo bym chciał aby taka decyzja, powtórzę osobista, wolna, indywidualna, stała się przygotowaniem a także najważniejszym owocem Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii wizerunku jasnogórskiego. Te 33 dni mają być okazją do gruntownego rozważenia w sercu naszej osobistej więzi z Matką Bożą.

Technicznie to każdego dnia (od najbliższej  środy) proponuje się fragment Pisma św. oraz fragment książki O Naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis, oraz także modlitwy do odmawiania (teksty będą dostępne na stronie internetowej, na facebooku oraz w wersji drukowanej w kościele) – mają one posłużyć do mobilizacji, abyśmy na wzór Maryi, w ciągu dnia rozważali te sprawy w naszych sercach… nie chodzi tutaj tylko o zaliczenie pacierzy, ale o stopniowe robienie miejsca w sercach na sprawy Boże – dlatego to rozłożone jest na tyle dni.

Natomiast w każdą środę w ramach nowenny, głoszone będzie słowo/konferencja wprowadzająca w kolejne etapy tych indywidualnych zamyśleń.

Na zakończeni 24 marca w niedzielę o 10.30 będzie okazja, aby uroczyście powierzyć Maryi swe życie, to również akt indywidualny osobisty choć wyrażany publicznie.